Last ned som iCal fil
NSFF Landsmøte 2020
Fra Lørdag, 14. Mars 2020
Til Søndag, 15. Mars 2020
Treff : 284
Kontakt Marius Krane Mobil: +47 416 18 387

 

Frist for innsendelse av forslag til Landsmøtet er seks uker før møtedato, dvs. 01. Februar 2020

Møtestruktur/program

LØRDAG 14.mars

  • kl 09:30–11:30 Regionkontaktmøte og registrering for landsmøtedeltagere
  • kl 11:30–12:30 Lunsj for alle deltagere
  • kl 13:00– Landsmøtet, fulgt av et dertil egnet foredrag og felles middag med sosialt samvær

SØNDAG 15. mars

  • kl 09:30–12:00 Klubbledermøte, Avreise. 
  • Rubic AS, vår nye sammarbeidspartner vil informere grundigere om medlemsdatabasen og være tilstede for å svare på spørsmål

Administrative forhold

Deltakelse dekkes som beskrevet på følgende betingelser:

At delegaten er på plass begge dager og deltar i Landsmøtet, samt klubbledermøtet eller regionkontaktmøtet.

Opphold:

Ett – 1 – døgns opphold og måltider som beskrevet dekkes av NSFF for én – 1 – utsending fra hver klubb. 

Ytterligere delegater kan delta, men deres opphold dekkes da av den respektive klubb.
For å kunne fremforhandle de beste priser er det viktig at styret i klubbene tar dette opp til behandling snarest og melder tilbake til NSFF om antall delegater de ønsker å sende.

Reise:

Reisen dekkes i sin helhet av de respektive klubber.
Reise bør bestilles så tidlig som mulig for å kunne oppnå de gunstigste priser, spesielt for flyreise.

Meld fra om deltakelse med: Navn, klubb og verv – snarest, ikke vent med påmeldingen.

Listen blir endelig så snart antallet plasser er fyllt opp

 

Sted .
.